Консултански услуги

Фирмата извършва следните консултански услуги:

  • Предпроектни проучвания
  • Промяна на предназначението