Обследване

Фирмата извършва конструктивно обследване на сгради и съоражения.