Резервоари за течности

Фирмата има богат и дълъг опит в проектирането на резервоари за нефт, нефто-продукти, вода за противопожарни нужди както и проектирането на резервоарни паркове.
Фирмата е проектирала резервоари с обем 58 000 м3 с плаващ покрив както и няколко броя резервоари с обем 10 000 м3 със стационарен покрив.
Проектирането се извършва по избор на клиента: български, европейски (EN 14015, EN1993-2-4) и Американски (API 650) норми.