Силози и бункери

Предлагаме проектиране на силози и бункери за съхранение на инертни материали и зърнени култури с квадратна и кръгло сечение по български и европейски норми.