За нас

TPI Project ви предлага адекватни проектни решения гарантиращи висока технологичност и икономическа целесъобразност.

Във всекидневната си работа залагаме на използването на съвременна компютърна техника и софтуер, и най-вече на съобразяването с последните и модерни тенденции в конструктивното проектиране.

Работим в тясно сътрудничество и в екип с колеги проектанти и специалисти по всички останали части на инвестиционното проектиране, така че можем и предлагаме и комплексно проектиране на жилищни, административни и офис сгради, хотели, търговски обекти, спортни съоръжения, промишлени сгради и съоръжения, складови халета, рекламни пана и съоръжения, специални и нестандартни обекти.

Фирмата предлага консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, както и инвеститорски контрол при изпълнение на различни видове строежи.
Всичко това постигаме с коректно отношение към нашите клиенти. Точността, искреността и професионализма са качествата, които заедно с работата ни в екип гарантират реализирането на всяка идея, чрез нашите проекти, в реални обекти.

Натрупаният от нас опит, съвместно с прилагането на усъвършенствани традиционни или нови технологични решения, осигуряват реализирането на трудни за изпълнение идеи.
Проектите ни се характеризират с изключително качество, прецизност, внимание и към най-малкия детайл, което ни отличава от всеки друг конкурент
За да гарантираме качеството на крайния продукт ние упражняваме авторски надзор.

Фирмата работи успешно и с чуждестранни бюра и инвеститори