Управление на обекти

Фирмата извършва следните услуги:

  • Инвеститорски контрол
  • Управление на проекти