Услуги

Фирмата се състои от инженери и архитекти, обединени от страстта си в проектирането, инвестиращи енергията си в непрекъснато развитие.
Екипът ни работи с иновативните възможности на съвременните програмни продукти, чрез работа с информационен модел на сградата (BIM).
Ние предлагаме следните услуги:

  • Проектиране на сгради и съоражения
  • Обследване на сгради и съоражения
  • Технически паспорт
  • Усилване и възстановяване на сгради и съоражения
  • Управление на обекти
  • Консултански услуги
  • Outsourcing