Начало

“Ти Пи Ай Проджект” ООД е с основен предмет на дейност проектиране на строителни конструкции на сгради и съоръжения, като особено и значимо място заемат специални, нетрадиционни и уникални конструкции от стомана, бетон,  дърво и резервоари за съхранение на течности и газове.

Ние имаме опит в обследване, усилване и възстановяване на сгради и съоражения